Zoeken

Wat hebben we van deze cursus geleerd en wat nemen we beroepsmatig (maar ook persoonlijk!) mee?

Vooraf gestelde leerdoelen:


1. Zowel didactische als beroep technische leerdoelen.

2. De wens om een internationale, structurele samenwerking op te zetten om de jaarlijkse studiereis voor studenten naar Berlijn vakinhoudelijk waardevoller te maken met lokale Duits -en Engelstalige bedrijven. Tevens kunnen deze bedrijven dienen als potentiële stageplaatsen.

Leerresultaten en disseminatie van het geleerde:

1.a Een goede voorbereiding van een docent is niet het uiteindelijke product of de ‘te leren les’ kant en klaar te hebben voor aanvang van de les, maar gezamenlijk geconstrueerd wordt tijdens de les. Mike start met een wit vel en schrijft elk leerelement ter plekke op. Als student kun je de stappen zien, de techniek en het uiteindelijk te behalen resultaat. Leren door kijken en samen doen. ‘If it looks right, it is right!’ Doordat je het ter plekke maakt, kleeft het aan de instructeur. Het is geen boekenwijsheid, maar authentieke kennisoverdracht die we nu, op dit moment, samen aan het creëren en leren zijn.

Juist de ontwikkeling en de te maken stappen naar een gewenst eindresultaat is van zeer grote waarde om te laten zien als docent en te ervaren door de student. Gedurende de uitwerking van de studenten werkt Mike meer voorbeelden uit, waardoor je op eigen initiatief en naar eigen behoefte nogmaals kunt meekijken met de docent en vragen kunt stellen. Dit is een andere aanpak dan elke student aflopen tijdens de eigen les. Het vraagt een actieve houding van zowel student als docent en sluit goed aan bij de manier van werken in het werkveld waarvoor we opleiden.


1.b We hebben nieuwe technieken en vaardigheden geleerd als het werken met diverse penselen, kwasten, ondergronden, schildertechnieken en materialen, die we op een eigen manier kunnen implementeren in de huidige lessen. Misschien hebben we uiteindelijk het meest geleerd van de lessen die spontaan in de omgeving zijn ontstaan. Adam gebruikt bijvoorbeeld eenvoudig magnetisch schrijfspeelgoed van zijn dochtertje waarmee hij snelle lijnen en lettertypes kan zetten en direct kan wissen. Dit spaart een hoop papier, onzekerheid om de eerste lijn te zetten en vooral de angst om te falen. In het “doen”, zien, ervaren en leren zit de kracht. De focus ligt op de vaardigheid van de fijne motoriek, lettervorming en lijnvoering. Niet op een zichtbaar resultaat, maar ritme en herhaling.


Onverwachte leerrendement:

- Persoonlijke groei. De confrontatie met jezelf aangaan, het opnieuw ervaren van frustratie, het trainen van je doorzettingsvermogen, grenzen verleggen en tevreden zijn met het behaalde resultaat dat een leerproces met zich meebrengt. Deze stappen zijn waardevol voor het begrip naar en de begeleiding van de student en zijn of haar persoonlijke te maken stappen in het leerproces. De bewustwording dat veel zaken samenkomen, samenhangen en synergie opleveren. De reeds opgedane kennis en ervaring met een kwast, het gevoel voor typografie, vorm en kleur, kleurmenging, verfdikte en een vaste hand komen samen met de nieuwe technieken en geven een enorm gevoel van zinnigheid van al het gedane werk van de voorgaande jaren. Ieder ervaart dit weer op zijn eigen manier en deze persoonlijke ervaring kan ook als terugkoppeling naar de studenten de relevantie van de aangeboden lesstof versterken.

- Overmorgen (30 augustus 2019) start de eerste werkdag van het nieuwe schooljaar voor de docenten. We geven een presentatie aan het hele team om onze ervaringen te delen. Ook willen we de suggestie doen om een kleine Sign painting workshop aan het team te geven die betrekking hebben op de opgedane theorie en geleerde technieken. Wordt vervolgd!


2. Adam hebben we de vorige Berlijnreis leren kennen door een bezoek te brengen aan zijn bedrijf Scriptorium. Dit bezoek heeft geleid tot het volgen van deze workshop. In Maart 2020 vertrekken onze derdejaars studenten weer naar Berlijn voor een intensieve studiereis. Zij zullen dan ook een bezoek aan Scriptorium brengen om het internationale Kalligrafie evenement bij te wonen waarbij de grote artiesten samenkomen. We zijn nu in gesprek om een Internationalisation@home (I@H) project met beide partners Mike Meyer en Adam in april 2020 te organiseren. Zij zullen beiden een bezoek aan onze school brengen gedurende vier dagen om onze studenten signpainting en kalligrafie bij te brengen. We kiezen voor een I@H project omdat een studiereis van twee weken met daadwerkelijke werkcolleges op dit moment teveel van het kleine team vraagt. Op deze manier kunnen we toch de extra dimensie aan de studiereis geven die we beogen.


Quote reminders voor ons en onze studenten:


Mike Meyer:

“The Rules are, there are no rules”

“For me, sign-lettering is not just a job, it’s a passion…”

“Work smarter not harder”

“Pounce & Practise”

“Desire, Dedication, Discipline”

“Prepare like a turtle, paint like a rabbit”

“Look what’s in between the letters”

“If it looks right, it is right!”

mbt brushes; “If you’re kind to them, they are kind to you!”

“Practise makes Progress”

“Look whats in between the letters”

“Try it once and you will see it”

“Stupid questions are the once not asked”


Theosone: “Done is better than perfect”

31 keer bekeken0 reacties