COLOFON

COLOFON/DISCLAIMER

Concept, design, ontwikkeling en samenstelling:
VISTA College | Team Internationalisering; Said Laouaji & Verena Reinders

 

Neem voor vragen over onze website contact op via international@arcuscollege.nl.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. 

INSCHRIJVINGEN

Inschrijving van een buitenlandstage via het aanmeldformulier op de website is geen definitieve bevestiging voor een buitenlandstage of toezegging van een financiële ondersteuning middels subsidiegelden als Erasmus+. Een inschrijving betekent een eerste stap van het organisatorische proces naar een buitenlandstage.

ALGEMEEN

VISTA College besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. VISTA College is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

AANSPRAKELIJKHEID

Het bezoek aan de websites van VISTA College is voor eigen rekening en risico. VISTA College sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

VISTA College behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Het VISTA College is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

HYPERLINKS

De websites van VISTA College en VISTA goes International bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van VISTA College liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. VISTA College is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

AUTEURSRECHT

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VISTA College is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's of andere berichtgeving op enigerlei wijze te verspreiden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via international@arcuscollege.nl.

 

PRIVACY

VISTA College respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Persoonsgegevens welke in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door VISTA College worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u in met dit gebruik hiervan.

 

E-MAILADRESSEN

Voor het beantwoorden van vragen hanteert VISTA College als basis de E-mail gedragsrichtlijn voor overheden.

 

COOKIES

Cookies zijn bestanden die door u browser worden opgeslagen op uw computer. VISTA College gebruikt cookies om u makkelijker door de website te laten navigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Het is mogelijk dat u dan niet alle voordelen van deze website kunt benutten.

©2019 VISTA college