ERASMUS+ FORMULIEREN STUDENT

Om aanspraak te maken op een Erasmus+ subsidie dien je onderstaande formulieren in te vullen en vooraf aan de stage te laten ondertekenen door het buitenlandse BPV bedrijf.

CHECKLIST EN STAPPENPLAN. Neem dit aub rustig en aandacht door. Wanneer formulieren niet compleet zijn duurt de verwerking en uitbetaling langer. Alle documenten dienen digitaal ingevuld te worden. Stuur de formulieren pas door wanneer alles compleet is. Niet complete aanvragen worden niet in behandeling genomen.

1. Vul het A formulier in en email deze naar e.vandenheuvel@vistacollege.nl

2. Vul de Grant agreement in en vergeet niet op submit te klikken.

3. Vul het B formulier in en plaatst je handtekening op pagina 2. Scan het formulier en mail deze samen met het A formulier naar e.vandenheuvel@vistacollege.nl

4. Learning agreement & quality commitment (deze vul je samen met je stage     coördinator in). Houd er rekening mee dat er op pagina 2 een complete beschrijving moet komen van je stagewerkzaamheden, de vaardigheden, competenties en kennis die je op je stagebedrijf gaat eigen maken. De persoonlijke dienen moeten enthousiasme uitstralen. Verder dient er getekend te worden door jou en het stagebedrijf. Mail deze samen met de andere documenten naar e.vandenheuvel@vistacollege.nl

5. OLS taaltest, (online linguïstische steun). Je ontvangt voor en na de stage een mail om een taaltoets af te nemen. Wanneer je de tweede taaltoets slechter maakt dan de eerste wordt je gekort op je toelage.

8. Europass (je ontvangt een email met instructies)

9. Blog/vlog (Deze houd je bij op onze site)  Op elke blog dient een complete beschrijving van je ervaring terug te komen met een foto of video. Meld je aan op www.vistagoesinternational.nl om schrijfrechten te krijgen.

Bloggen
Hierbij een opsomming van de blogs die Erasmus en wij graag zien terugkomen op de website.

1. De voorbereiding
2. Vertrek en aankomst
3. Kennismaking met het bedrijf
4. Mijn voorbereidingen op de werkzaamheden
5. De werkzaamheden
6. Mijn verblijf
7. Mijn ervaringen
8. De cultuur
9. Terug naar Nederland
10. Wat heb je geleerd

De ingevulde en ondertekende formulieren dien je te mailen naar:

 

e.vandenheuvel@vistacollege.nl